ปี 2562/2
Courses 
2001-1006 กฎหมายแรงงาน อ.กฤษณะ ชนประเสริฐ ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ 2308-2307 (อ.กฤษณะ ชนประเสริฐ)
การผลิตงานมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอด้วยด้วยคอมพิวเตอร์ 2308-2205 อ.อำพร ฮอลแลนด์ 2/1 คธ.Information
กฎหมายคอมพิวเตอร์ 2204-2112 อ.อำพร ฮอลแลนด์ (ปวช.2 , ปวช.3)Information
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 20204-2106 อ.อำพร ฮอลแลนด์ 1/1,1/2 คอมพิวเตอร์ธูรกิจInformation
โปรแกรมประมวลผลคำ 20204-2102 อ.อำพร ฮอลแลนด์ ปวช.1/1 , ปวช.1/2 คธ.Information
คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2001-2001 อ.อำพร ฮอลแลนด์ 2/1 ช่างยนต์Information
2204-2106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (ครูอิทธิพล สุขสอาด) 2/1 บัญชี Information
2204-2009 การสร้างเว็บไซต์ (ครูอิทธิพล สุขสอาด) 2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจInformation
2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (ครูอิทธิพล สุขสอาด) 3/1,3/2 คธ.Information
20204-2007 โปรแกรมกราฟิก (ครูอิทธิพล สุขสอาด) 1/1,1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ครูอิทธิพล สุขสอาด) ปวช. 2/2 , 2/3 ยานยนต์Information
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20204-2005 (อ.กฤษณะ ชนประเสริฐ)
การสร้างเว็บไซต์ 2204-2009 (อ.กฤษณะ ชนประเสริฐ)Information
การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 2204-2107 (อ.กฤษณะ ชนประเสริฐ)Information
2308-2205 การผลิตงานมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ (ครูอิทธิพล สุขสอาด) 2/2 คธ.Information
โปรแกรมประมวลผลคำ 2204-2108 (ครูทัตพิชา) ปวช.2/1 ,2/2 คธ.
การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟฟิกโหมด 2204-2107 (ครูทัตพิชา)
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2204-2106 (ครูทัตพิชา)
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2204-2104 (ครูทัตพิชา)
การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 2204-2007 (ครูทัตพิชา)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2200-1001 (ครูทัตพิชา)
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2001-2001 (ครูทัตพิชา)